เว็บสล็อตจริยธรรมทางชีวภาพเปิดเผย

จริยธรรมทางชีวภาพเปิดเผย

การอภิปรายทางจริยธรรมแทบจะไม่มีชีวิตชีวา

หรือมีความสำคัญมากกว่า แม้ว่าบางคนเว็บสล็อตจะโต้แย้งว่ามันเป็นวินัยหรือไม่ก็ตาม จริยธรรมทางชีวภาพอ้างว่าอยู่ในระดับสูงโดยจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่สุดที่เผชิญหน้ากับสังคมสมัยใหม่ จากการอภิปรายเกี่ยวกับการทำแท้งจนถึงจุดจบของชีวิต นักชีวจริยธรรมอยู่ที่นั่น พวกเขาถือธงสำหรับการโต้แย้งอย่างมีข้อมูลและเป็นที่ถกเถียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือการสืบพันธุ์ การโคลนนิ่ง หรือการวิจัยสเต็มเซลล์ โรนัลด์ ลินด์เซย์ ทนายความที่จบปริญญาเอกด้านจริยธรรมชีวภาพ อยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างยิ่งที่จะนำเสียงของเขาไปสู่เวทีในหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่ชื่อ Future Bioethics

เมื่อพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ที่นักชีวจริยธรรมกล่าวถึง จึงไม่น่าแปลกใจที่อารมณ์ในภาคสนามจะมีระดับสูง การสนทนามักเริ่มต้นจากตำแหน่งที่มีการโต้เถียงซึ่งยึดมั่นในหลักคำสอน ตามคำบรรยายของหนังสือ ภารกิจของลินด์เซย์คือการเปิดเผยและหักล้างตำนานเหล่านี้ เขาทำเช่นนั้นในหนังสือที่อ่านได้ง่ายกว่าคลุมเครือและเข้าถึงได้สำหรับฆราวาสที่สนใจตลอดจนนักวิชาการในสาขา การพิจารณาความก้าวหน้านั้นไม่น่าเป็นไปได้เว้นแต่เราจะสามารถระบุเหตุผลทางศีลธรรมร่วมกันได้ เขาสันนิษฐานว่าการโต้แย้งตามบรรทัดฐานที่ตกลงกันไว้สามารถทำลายการหยุดชะงักที่เกิดจากภาษาที่เกินจริงและความเชื่อที่ยังไม่ทดลอง เขาให้เหตุผลว่า “แนวทางปฏิบัติที่มีเหตุผลและมีเหตุผลที่ดีในการโต้เถียงในจริยธรรมทางชีวภาพที่หลีกเลี่ยงการพึ่งพาข้อห้าม ตำนาน และความเชื่อ ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลมาจากความเชื่อทางศาสนาหรือทางอุดมการณ์” นี่คือคำพูดต่อสู้ และลินด์เซย์ก็ชกอย่างรุนแรง

เขาเริ่มต้นด้วยการแนะนำผู้อ่านให้รู้จักกับแนวทางเชิงทฤษฎีของเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับการค้นหาจุดร่วม จากนั้นจึงใช้ ‘การให้เหตุผลแบบใช้สามัญสำนึก’ กับมัน ลินด์เซย์พิจารณาโรงเรียนหลักแห่งการให้เหตุผลทางศีลธรรมและปัญหาโดยธรรมชาติ และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมกับกฎหมายต่อไป เขาสรุปว่าเราต้องคำนึงถึงบรรทัดฐานทางศีลธรรม แต่แสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหรือสามารถรวมเข้ากับกฎหมายได้หรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น อย่างไร

หลังจากสังเกตว่าจริยธรรมทางชีวภาพครอบคลุมหัวข้อต่างๆ

 มากมาย ลินด์ซีย์จึงเลือกห้าประเด็นเพื่อพิจารณา สำหรับผู้อ่านชาวยุโรป การเลือกนั้นค่อนข้างแปลกแต่ก็น่าสนใจ การรวมที่น่าแปลกใจน้อยที่สุดคือการช่วยให้ตาย ด้วยความกังวลของลินด์เซย์กับการหักล้างตำนาน มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเพราะการอภิปรายในพื้นที่นี้มักจะถูกผูกไว้ด้วยตำแหน่งทางอุดมการณ์ที่ยึดที่มั่น ลินด์ซีย์ให้ข้อมูลอย่างละเอียดและสนุกสนานเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่คู่ต่อสู้ปัดฝุ่นออกเมื่อใดก็ตามที่มีคนสร้างกรณีเพื่อช่วยให้คนตายได้ เมื่อมีการคัดค้านการทำให้ถูกกฎหมายโดยใช้การโต้แย้งเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต เขาถามว่าการปฏิบัติตามหลักการนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่ในทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เราทุกคนเห็นพ้องกันว่าการมีชีวิตเป็นความผิดต่อหน้า เราอาจใช้มุมมองนี้เพราะเราคิดว่าชีวิตเป็นที่ต้องการของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ เขาแนะนำว่าโดยการออกเสียงผิดเสมอที่จะฆ่าตัวตาย แม้ว่าชีวิตอาจไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป ก็คือการเข้าใจผิดในภาระหน้าที่ที่เกิดจากหลักการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้อื่น ดังนั้น ในกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานอย่างมากและความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาสรุปว่า “ความตายไม่จำเป็นต้องเป็นอคติต่อผลประโยชน์ของบุคคลนั้นเสมอไป”

ด้วยข้อโต้แย้ง ‘ทางลาดลื่น’ ต่อกฎหมายที่ลินด์เซย์มีส่วนร่วมอย่างน่าเชื่อถือที่สุด ในการท้าทายพื้นฐานทางทฤษฎีของการโต้แย้ง เขาชี้ไปที่หลักฐานที่แสดงว่าการยอมให้คนตายโดยได้รับความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่ากลุ่ม ‘อ่อนแอ’ เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ จะพบว่าตนเองถูกผลักดันให้แสวงหาความตายหรือกลายเป็นเรื่องธรรมดา รัฐโอเรกอนของสหรัฐอเมริกาได้รับรองการตายด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน และไม่มีหลักฐานว่ามีความลาดชันใดๆ เกิดขึ้น นี่คือไพ่ตายของลินด์เซย์ — แต่เป็นการโต้แย้งว่าแพทย์จะให้ความช่วยเหลือในการตาย ซึ่งเป็นปัญหาหากเอกราชเป็นเหตุผลหลักในการทำให้ถูกกฎหมาย

หัวข้ออื่น ๆ ที่กล่าวถึง ได้แก่ การอภิปรายที่น่าสนใจของผู้คัดค้านอย่างมีมโนธรรมในการดูแลสุขภาพ การอภิปรายที่มีข้อมูลผิดๆ อย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรม และวาทกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมและการวิจัยสเต็มเซลล์ แต่ละบทได้รับการแจ้งอย่างเต็มเปี่ยมจากการอภิปรายตามข้อเท็จจริงและเชิงทฤษฎี และเข้าถึงด้วยสามัญสำนึกที่ลินด์ซีย์แนะนำ การใช้ตัวอย่างเชิงปฏิบัติของเขาเพื่อชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องในการโต้แย้งนั้นชัดเจนและช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจถึงประเด็นเหล่านี้

หนังสือเล่มนี้สรุปโดยสรุปทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะทางศีลธรรม บางทีส่วนที่อ่อนแอที่สุดของหนังสือเล่มนี้เป็นการย้ำว่า Lindsay คิดว่าเราควรเข้าหาการอภิปรายทางชีวจริยธรรมอย่างไร เขาโต้แย้งว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยการระบุ “บรรทัดฐานของศีลธรรมร่วมกัน” จากนั้น “มีส่วนร่วมในการชั่งน้ำหนักคร่าวๆ เกี่ยวกับอันตรายและผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้จากการดำเนินการตามข้อเสนอ” จากนั้น เราต้องทดสอบสมมติฐานโดยตรวจสอบผลที่ตามมา ทำให้มันสอดคล้องกันและ — ของเว็บสล็อต